ساعت حرکت 19:40از شاه موزی بن جنگل رزکه


شرایط هوایی از ابتدا مه الود و همراه با بارون بود در تاریکی شب همراه با اقای سلیمانی و عمران لحظات لذتبخشی رو در طول مسیر سپری میکردیم

تا قبل رسیدن به باجا(نام منطقه ای که عاری از درخت اما سرسبز بود اطرافش  رو درختها گرفته بودن منطقه ای با مساحت چند هکتار ) هوا همچنان مه الود بود. بعد رسیدن به باجا ، اسمون بسیار زیبا و پر ستاره بود و با روشن کردن اتش و صرف غذا خستگی و گرسنگی حاصل از راه طی شده  رو برطرف کردیم نیمی از راه رو طی کرده بودیم ساعت حدودا 23:40 از باجا حرکت کردیم نهایتا ساعت 3:00 صبح به خشواش رسیدیم.به منزل اقای سلیمانی رفتیم با روشن کردن بخاری هیزمی و صرف  شام  در کنار چراغ نفت سوز(برای ایجاد نور) باری دیگر قوت گرفتیم لحظات بیاد ماندی بود بعد از شام و کمی صحبت تا ساعت 11:00 صبح استراحت کردیمو تو روستا مشغول به چیدن سبزی های وحشی شدیم مسیر برگشت تا باجا    همون مسیر  قبلی بود از اونجا مسیر سریا رو انتخاب کردیم و بسمت پایین حرکت کردیم تا ساعت 20:00 به جنگل کلرد رسیدیم

با سپاس فراوان از اقای جمال سلیمانی که میزبان و راهنمایی این برنامه بودن باجا


مسیر باجا تا خشواش

صرف شام در خشواش منزل اقای سلیمانی

مسیر برگشت تلار

برگشت تا باجا

سریا